Prehľad plánovaných odstávok elektriny

Momentálne nie je zo strany dodávateľa nahlásené žiadne prerušenie distribúcie elektriny.

Kompletná odstávka elektriny na území celej obce je znázornená pomocou ikony  , čiastočnú odstávku znázorňuje ikona  .