Obec Sklabiňa

Evidencia vývozov komunálneho odpadu

Náhľad originálu vážneho lístka

späť na prehľad vývozov

lístok

späť na prehľad vývozov


Komunal 1.04
2020 © Obec Sklabiňa